Hogeschool van Amsterdam

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en benoemt en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Hogeschool van Amsterdam.

De statuten zijn nader uitgewerkt in het Reglement van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar; zij kunnen een keer worden herbenoemd. 

De Raad kent drie commissies, te weten de Audit Committee, de Commissie Onderwijs en Onderzoek en de Commissie Governance, die allen een eigen reglement hebben.

Curriculum vitae leden Raad van Toezicht

 

Lid Raad van Toezicht 

Mevrouw Barth is sinds 26 april 2014 lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. Haar eerste benoemingstermijn eindigt per 1 mei 2017.

Marleen Barth (1964) studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte enkele jaren als journalist, onder meer bij dagblad Trouw, en trad in 1998 voor de PvdA toe tot de Tweede Kamer. Na deze termijn werkte zij als consultant, als voorzitter van CNV Onderwijs (2005-2008) en als voorzitter van GGZ Nederland (2008-2013). Inmiddels is zij vicevoorzitter van de KNMP. Haar politieke carrière zette zij voort als fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA in de Provinciale Staten van Noord-Holland (2003-2004), en als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer (sinds 2011). Verder is zij eigenaar van Marleen Barth Advies.

Hoofdfunctie:

 • Vicevoorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Eigenaar Marleen Barth Advies

Overige functies:

 • Voorzitter Eerste Kamerfractie Partij van de Arbeid
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Jeugd- en Gezinsbeschermers Noord Holland
 • Voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken
 • Lid Commissie Integriteit Publieke Omroep
 • Lid Raad van Advies Frans Hals Museum Haarlem
 • Voorzitter Raad van Commissarissen IZER

Lid Raad van Toezicht 

De heer De Jong is sinds 1 februari 2015 lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. Zijn eerste benoemingstermijn eindigt per 1 februari 2019.

Rinse de Jong (1948) heeft sinds 2010 een eigen financieel adviesbureau, van waaruit hij diverse commissariaten vervult voor zowel commerciële bedrijven als niet-commerciële instellingen. De Jong, van oorsprong registeraccountant, was tot mei 2010 werkzaam als chief financial officer van Essent waarin hij naast de reguliere financiële zaken ook onder andere verantwoordelijk was voor risk management en IT. Daarvoor was hij onder andere CFO bij ASM International en bekleedde functies als treasurer en controller bij Reed Elsevier.

Hoofdfunctie:

 • Directeur-eigenaar Vijverhof Advies

Overige functies:

 • Lid Raad van Commissarissen Enexis Holding NV (tevens voorzitter Audit Committee)
 • Lid Raad van Commissarissen USG People NV (tevens voorzitter Audit Committee)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Bakeplus Holding BV
 • Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Gasunie
 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Arnhem en Omstreken
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Toneelgroep Oostpool
 • Lid Bestuur Stichting Toneelhuis Arnhem
 • Lid Bestuur Stichting Aandelenbeheer BAM Groep
 • Lid Bestuur Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw Minnemann (1962) is sinds 10 oktober 2016 lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. Haar eerste benoemingstermijn eindigt per 10 oktober 2020.

Elisabeth Minnemann is werkzaam als directeur Internationaal bij de gemeente Den Haag. Daar is zij onder andere belast met de profilering, het stakeholdersmanagement en de communicatiestrategie van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Tussen 2009 en 2015 werkte Minnemann bij de Hogeschool Rotterdam als directeur van respectievelijk het Instituut voor Managementopleidingen en het Instituut voor Bedrijfskunde.

Minnemann studeerde Psychologie en Filosofie aan de Universiteit van Bonn. Na het behalen van haar master Psychologie in Bonn werkte zij tussen 1987 en 2000 onder meer als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Heidelberg waar zij ook promoveerde. Daarna volgden verschillende adviesfuncties in het bedrijfsleven en de publieke sector in Amsterdam en Kuala Lumpur.

Hoofdfunctie

 • Directeur Internationaal bij de gemeente Den Haag

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Wetenschap Balans, Rotterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 maart 2017