Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Procesmanagement

Cursus

Concurrentie, stijgende eisen en verwachtingen en dalende budgetten: allemaal krachten die druk uitoefenen op de manier waarop juridische organisaties of juridische afdelingen hun activiteiten inrichten. In deze module leert u hoe u deze processen zo efficiënt mogelijk stroomlijnt.

Master Legal Management
Naam module: Procesmanagement
Onderwijsinstituut: Hogeschool van Amsterdam
Onderdeel van: Master Legal Management
Periode: 6 februari t/m 14 april 2017
Tijdstip: Donderdagavond
Toetsvorm: Eindopdracht
Studiebelasting: 84 uur
Kosten: € 900,- exclusief btw

Tijdens deze module werkt u aan de competenties die nodig zijn bij het vernieuwen en verbeteren van primaire processen in juridische organisaties, in de richting van het bereiken van ‘operationele excellentie’. Een klantgerichte benadering is hierbij net zo belangrijk als het min of meer mechanistisch analyseren, verbeteren en meten van processen.

In de module staan met name de primaire processen in juridische organisaties centraal, dat wil zeggen de processen die rechtstreeks te maken hebben met het administreren en behandelen van zaken van klanten. Deze vorm van management en de beschikbare methodologieën kan ook worden toegepast ter verbetering van de secundaire processen, zoals inkoop, research en development en human resource management.

Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat.

Docenten

 • U kunt aangeven hoe processen kunnen worden verbeterd, in relatie tot de strategie en doelstelingen van de organisatie.;
 • U bent in staat om processen binnen de juridische dienstverlening te definiëren en beschrijven.;
 • U beheerst methoden en technieken van casemanagement in juridische dienstverlening en kunt aangeven wat hiervan de praktische waarde is.;
 • U kunt aangeven wat de invloed is geweest van technieken als BPR (Business Proces Redesign / Business Process Re-engineering) en kunt beginselen hiervan toepassen.;
 • U kent de principes van bekende procesmanagementtechnieken zoals Lean en Six Sigma, kunt inschatten welke technieken in welke situaties effectief kunnen zijn en kunt de basisprincipes toepassen op praktijksituaties.;
 • U beseft dat verbetering van processen in de eigen organisatie verloopt via projecten en inzet van human resource management en leert technieken hiervan toepassen.

 

De leerdoelen worden in de handleiding van de module per week nader gespecificeerd.

 • Handleiding Procesmanagement. 
 • D.C. Dorr, Presteren met processen, Procesmanagement voor dienstverlenende organisaties, Kluwer, 2009. 
 • Diverse (inter)nationale artikelen, waaronder:
  • E.J. Rooze, Differentiated use of electronic case management systems. International Journal for Court Administration, vol. 5, 2010, p. 50-59.
  • M. Hammer, M. Reengineering Work: Don’t automate, obliterate, Harvard Business Review, July-August 1990. 
   • T.H. Davenport & J.E. Short, The new industrial engineering: information technology and business process redesign, Sloan Management Review, Summer 1990, p. 11-27.

Eventuele overige literatuur wordt nader bekendgemaakt via de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) van de module. 

Zeven werkcolleges gedurende zeven lesweken, anderhalf uur les per week.

De beoordeling van deze module bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Actieve aanwezigheid en het maken van opdrachten gedurende de module zijn voorwaarden voor deelname aan de schriftelijke toets;
 • Eindopdracht (afgerond cijfer 1-10).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 28 juli 2016